Adatepe Taş Mektep

0,2 Km

Adatepe’nin artık kullanılmayan tarihi ilkokul binası 1997 yılında restore edilerek sıradışı bir eğitim yapısına dönüştürüldü. Konusunda uzman pek çok kişi burada seminerler veriyor. Bölgenin tarih ve mitolojisinin yanında sanattan felsefeye çeşitli konuları kapsayan seminerler herkese açık. Ayrıca farklı disiplinlerden sanatçılar serbest atölye çalışmaları yapıyorlar. Seminerler ve atölye çalışmalarında katılımcılar tartışmaların içine dahil edilerek yeni düşünceler ve bilgiler üretilmesi amaçlanıyor. Kurucuları Taş Mektep’in işlevini şöyle tanımlıyorlar: “İleri düzeyde bilgi veren, eğitimin sürekliliğine inanan, bilgilerine ve araştırmacılığına inanılan, bilgi üretenlere saygı duyulan, elde edilen geliri kendi gelişimi için kullanan ve insan ilişkilerinin doğru kurulduğu yerlerden biri. Adatepe Taş Mektep’in hedefi, okulu uluslararası platforma oturtarak, bilgi zenginliğine ve düşünce çeşitliliğine ulaştırmaktır.”

Adatepe Taş Mektep